Газ зі смаком

ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ «Пирятинський делікатес" - надійний постачальник природного газу в Україні.

Одним із напрямків діяльності компанії є оптова торгівля та постачання природнього газу споживачам.

СПОЖИВАЧАМ

Згідно статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Остаточна ціна природного газу узгоджується між постачальником та споживачем (покупцем) шляхом підписання договору постачання природного газу та визначається виходячи з обсягу природного газу, який Ви споживаєте або плануєте придбати, і залежить від порядку прийнятного для Вам порядку розрахунку за природний газ (попередня оплата, оплата частини, оплата по факту поставки).

Для уточнення і визначення остаточної ціни природного газу та/або отримання комерційної пропозиції просимо Вас звернутися до нашого співробітника за офіційною електронною адресою info@smacomgas.com

Звертаємо увагу, що до вказаної вище ціни природного газу не входить вартість послуг з транспортування та розподілу природного газу, яка в свою чергу визначається умовами відповідного договору, що укладається з оператором газорозподільної системи.

Маржинальна ціна придбання та продажу природного газу  https://tsoua.com/kliyentam/taryfy/

Ціни на природний газ НАК «НАФТОГАЗ України» http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/486E117B34CF13EEC2257BCE0041B995?OpenDocument

З тарифом на транспортування природного газу магістральними та транскордонними газопроводами для точок входу і точок виходу ви можете ознайомитись в розділі сайту «Тарифи на транспортування» та за посиланням https://tsoua.com/kliyentam/taryfy/

Тариф на транспортування природного газу магістральними газопроводами та на транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу і точок виходу ви можете ознайомитись на сайті ПАТ "Укртрансгаз" https://tsoua.com/kliyentam/taryfy/

1. Підставою для постачання природного газу споживачу є:

 1. - наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 2. - наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 3. - наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
 4. - наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача;
 5. - відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.
 6. 2. Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається відповідно до вимог цього розділу, за яким постачальник зобов'язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.
 7. 3. Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:
 8. - споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;
 9. - договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного підтвердженого обсягу природного газу;
 10. - договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі постачання природного газу.
 11. 4. Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:
 12. - заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
 13. - належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;
 14. - копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;
 15. - довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).
 16. 5. Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду договору:
 17. - місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;
 18. - предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);
 19. - ЕІС-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);
 20. - найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;
 21. - річні, місячні та добові планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за договором, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності);
 22. - порядок перегляду та коригування договірних планових об’ємів (обсягів) постачання/споживання природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;
 23. - режими постачання та споживання природного газу протягом відповідного періоду;
 24. - ціна постачання природного газу за договором;
 25. - порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;
 26. - порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;
 27. - відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);
 28. - перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;
 29. - порядок зміни постачальника;
 30. - строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;
 31. - місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін;
 32. - інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;
 33. - порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VI цих Правил;
 34. - право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».
 35. Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору. Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами). Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.
 36. 6. У разі передачі об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу на умовах цього розділу.
 37. 7. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.
 38. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитого об'єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів.
 39. Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.
 40. 8. Постачальники із спеціальними обов’язками, на яких в установленому порядку покладений обов’язок постачати природний газ певній категорії споживачів, у тому числі в певних обсягах, не мають права відмовити таким споживачам, об’єкти яких знаходяться на закріпленій території цих постачальників, в укладанні договору постачання природного газу (з урахуванням певних обсягів та цін, якщо вони будуть встановлені для постачальника) за умови дотримання цими споживачами вимог цих Правил та чинного законодавства України. При цьому при укладанні такими споживачами договору постачання природного газу з іншим постачальником (відмінним від постачальника із спеціальними обов’язками) договір постачання природного газу з постачальником із спеціальними обов’язками (за його наявності) на період постачання газу новим постачальником не розривається, а лише призупиняється в частині постачання природного газу на період поставки газу новим постачальником.
 41. У разі невиконання зобов'язань з постачання природного газу споживачу діючим постачальником (за умови відсутності простроченої заборгованості споживача перед цим постачальником) постачання природного газу споживачу постачальником із спеціальними обов’язками відновлюється у повному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення виконання зобов'язань діючим постачальником.
 42. 9. Постачальник забезпечує споживача необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений договором період.
 43. За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
 44. Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами, встановленими Кодексом газотранспортної системи, та доводяться споживачу на умовах укладеного між постачальником та споживачем договору постачання природного газу.
 45. Постачальник відшкодовує збитки споживачеві за несвоєчасне або в неповному обсязі узгодження з Оператором ГТС підтвердженого обсягу природного газу для потреб споживача за умови дотримання споживачем договору постачання природного газу відповідно до розділу VІ «Правил постачання природного газу»
 46. 10. Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено в укладеному договорі постачання природного газу.
 47. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з боку постачальника, передбачені цим розділом та розділом VI цих Правил з постачання природного газу, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.
 48. Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу. Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем, використовуючи базу даних Оператора ГТС або інформацію споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті споживача.
 49. Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, споживач має компенсувати постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною договором постачання природного газу. При цьому постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, які розраховуються відповідно до пункту 1 розділу VI Правил з постачання природного газу.
 50. 11. Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу. У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу. У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу. Датою оплати рахунка (здійснення розрахунку) є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок постачальника.
 51. 12. За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем.
 52. На підставі отриманих від споживача даних та/або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника. Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальником та Оператором ГТС. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов'язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.
 53. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.
 54. До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника.
 55. 13. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:
 56. - проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
 57. - перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;
 58. - розірвання договору постачання природного газу;
 59. - відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
 60. - настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу" та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.
 61. Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.
 62. 14. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання споживачу постачальник надсилає споживачу не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі споживачем час має право опломбувати запірні пристрої споживача, за допомогою яких споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти. Повідомлення має бути складено відповідно до форми повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 липня 2009 року № 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 703/16719, та містити підставу припинення, дату та час, коли споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання природного газу.
 63. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього у постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання споживачу Оператором ГРМ/ГТС постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення), копію якого надсилає споживачу (з позначкою про вручення), в якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти) споживача. У такому разі Оператор ГРМ/ГТС відповідно до умов укладеного договору на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема Кодексу газорозподільних систем або Кодексу газотранспортної системи.
 64. У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання природного газу споживач зобов'язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне споживання природного газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) природного газу буде здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій, та підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу.
 65. 15. У разі усунення споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС - копії), газопостачання не припиняється (не обмежується). Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням постачальника та після відшкодування споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.
 66. 16. У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.
 67. Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.
 68. У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт споживача до повного погашення заборгованості.
 69. 17. За відсутності у споживача діючого постачальника та/або підтвердженого обсягу природного газу у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

У відповідності до положень чинного законодавства України розрахунки за поставлений споживачу (покупцю) природний газ здійснюються переважно безготівковим способом шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний (розрахунковий) рахунок. Але в залежності від потреб та можливостей покупця/споживача, враховуючи положення чинного законодавства України постачальник має можливість запропонувати споживачу (покупцю) природного газу на його вибір спосіб оплати шляхом використання будь-якого банківського платіжного сервісу, онлайн-переказу, поштового переказу, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких є справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами (покупця).

Більш детальну інформацію щодо способу та умов оплати природного газу, що пропонується до постачання Ви можете отримати шляхом звернення до наших співробітників за контактним номером телефону, що вказаний на сайті або шляхом направлення листа (запиту) на офіційну електронну адресу ТОВ «Пирятинський делікатес".

Порядок та способи досудового вирішення спорів з незалежним постачальником

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду. У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, всі розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Врегулювання судових спорів

Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності шляхом переговорів. Споживач має право надати до підрозділу Постачальника, який відповідає за розв’язання спорів скаргу. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, постачальник та споживач мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на розгляд суду. Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Врегулювання спорів щодо питань електроенергії Всі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування Договору про постачання електричної енергії або в зв'язку з ним, а також інші суперечки, що можуть виникнути при взаємодії між ТОВ "ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС" (далі – постачальник) і Споживачем, вирішуються шляхом переговорів у справедливий і швидкий спосіб. ТОВ "ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС" зобов'язується розглянути, отримані від Споживачів, скарги і повідомляти про результати їх розгляду впродовж одного місяця. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до умов договору та чинного законодавства України. Функції та повноваження Регулятора Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів Споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких Споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора.

Розгляд скарг та врегулювання спорів

Регулятор розглядає скарги Споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

 • доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
 • дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
 • якості товарів і послуг, що надаються Споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

 

Контактна інформація підрозділів Постачальника відповідальних за розв’язання спорів :

E-mail для отримання електронних звернень/листів: urist@smacomgas.com
Адреса для отримання письмових звернень/листів: УКРАЇНА, 04070, Київ, Волоська 11-А.
ПІБ та посада особи, відповідальної за роз’язання спорів: Зайончик Ігор, (начальник відділу).
Контактний номер телефону: +38(067)8097528

Постачальник природного газу має права та обов’язки, що передречені Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-15, Господарським кодексом України № 436-15 від 16.01.2003 р., Законом України «Про ринок природного газу» №329 від 09.04.2015 р., Постановою НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газотранспортної системи України», Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газорозподільних систем України», Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року “Про затвердження Правил постачання природного газу” (далі - “Правила постачання”) іншими чинними нормативно-правовими актами та умови договору поставки, зокрема, але не виключно:

 1. 1. Постачальник забезпечує споживача (покупця) необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений договором період, за умовами виконання споживачем (покупцем) своїх договірних зобов’язань та вимог чинного законодавства України.
 2. 2. Постачальник відшкодовує збитки споживачеві (покупцеві) за несвоєчасне або в неповному обсязі узгодження з Оператором ГТС підтвердженого обсягу природного газу для потреб споживача (покупця) за умови дотримання споживачем договору постачання природного газу відповідно до розділу VІ цих Правил постачання природного газу.
 3. 3. Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем (покупцем), використовуючи базу даних Оператора ГТС або інформацію споживача (покупця), а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті споживача (покупця).
 4. 4. Споживач (покупець) та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи (Постанова НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 р.)
 5. 5. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу (покупцю) в разі:
  1. 5.1. проведення споживачем (покупцем) неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
  2. 5.2. перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;
  3. 5.3. розірвання договору постачання природного газу;
  4. 5.4. відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
  5. 5.5. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу" та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.
  6. 5.6. Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.
  7. 5.7. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС.

6. ПОСТАЧАЛЬНИК ТАКОЖ МАЄ ПРАВО:

 1. 6.1. укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 2. 6.2. отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
 3. 6.3. на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 4. 6.4. на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
 5. 6.5. на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання.
 6. 6.6. інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством та умовами укладеного договору.

7. ТАКОЖ ПОСТАЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 1. 7.1. дотримуватись вимог Правил постачання та укладеного договору;
 2. 7.2. забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем (покупцем) дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 3. 7.3. забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу (покупцю) обсягу природного газу за умови, що споживач (покупець) виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу (покупцю) обсягу природного газу;
 4. 7.4. в установленому порядку розглядати запити споживачів (покупців) щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
 5. 7.5. своєчасно надавати споживачу (покупцю) достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві (покупцеві) регулювати власне споживання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем (покупцем) не оплачуються;
 6. 7.6. своєчасно повідомляти споживача (покупця), якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
 7. 7.7. дотримуватися стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів (покупців) природного газу;
 8. 7.8. пропонувати споживачу (покупцю) за договором постачання (купівлі-продажу) природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких є справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами (покупця).
 9. 7.9. створити точки контакту для надання інформації споживачам (покупцям). Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повідомляється постачальником споживачу (покупцю) у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
 10. 7.10. Надати споживачеві (покупцеві) остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 11. 7.11. виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання, положеннями чинного законодавства України та умовами договору постачання природного газу.

Більш детальну інформацію щодо прав та обов’язків постачальника природного газу, Ви можете отримати шляхом звернення до нашим співробітникам за контактним номером телефону, що вказаний на сайті або шляхом направлення листа (запиту) на офіційну електронну адресу ТОВ “ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС”.

Також, Ви маєте можливість отримати детальну інформацію щодо загальних умов постачання шляхом ознайомлення з проектом договору поставки природного газу та Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року “Про затвердження Правил постачання природного газу”

Споживач (покупець) природного газу має права та обов’язки, що передречені Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-15, Господарським кодексом України №436-15 від 16.01.2003 р., Законом України «Про ринок природного газу» №329 від 09.04.2015 р., Постановою НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газотранспортної системи України», Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газорозподільних систем України», Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року “Про затвердження Правил постачання природного газу” (далі - “Правила постачання”) іншими чинними нормативно-правовими актами та умови договору поставки, зокрема, але не виключно:

СПОЖИВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

 1. 1.1. дотримуватись вимог Правил постачання;
 2. 1.2. забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
 3. 1.3. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
 4. 1.4. здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 5. 1.5. забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 6. 1.6. самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  1. 1.6.1. порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
  2. 1.6.2. відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
  3. 1.6.3. перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
  4. 1.6.4. відсутності укладеного договору постачання природного газу;
  5. 1.6.5. інших випадках, передбачених Правилами постачання, положеннями чинного законодавства України та умовами договору.

2. СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО:

 1. 2.1. на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
 2. 2.2. на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
 3. 2.3. на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
 4. 2.4. самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 5. 2.5. вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
 6. 2.6. інших випадках, передбачених Правилами постачання, положеннями чинного законодавства України та умовами договору.

Більш детальну інформацію щодо прав та обов’язків постачальника природного газу, Ви можете отримати шляхом звернення до нашим співробітникам за контактним номером телефону, що вказаний на сайті або шляхом направлення листа (запиту) на офіційну електронну адресу ТОВ “ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС”.

Також, Ви маєте можливість отримати детальну інформацію щодо загальних умов постачання шляхом ознайомлення з проектом договору поставки природного газу та Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року “Про затвердження Правил постачання природного газу” (ТУТ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ АКТИВНЕ ПОСИЛАННЯ НА “МІСЦЕ” ЦЬОГО САЙТУ, ДЕ ВИКЛАДЕНО ПРАВИЛА ПОСТАЧАННЯ).

Відповідно до статті 14 Закону України “Про ринок природного газу” кожному споживачу гарантовано право вільно обирати постачальника природного газу та кожен споживач має право на зміну постачальника природного газу.

Відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” зміна постачальника за ініціативою споживача має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити постачальника, за умови дотримання правил зміни постачальника, у тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім постачальником.

Якщо Вашим постачальником є наша Компанія і ви маєте намір змінити постачальника природного газу будь-ласка зареєструйте своє звернення в розділі нашого сайт “Реєстрація вхідної кореспонденції” або направте письмового листа на нашу поштову адресу, після чого з вами зв'яжетеся наш відповідальний співробітник з метою обговорення строків проведення остаточних розрахунків за спожитий природний газ та оформлення інших необхідних документів.

Якщо Вашим постачальником природного газу є інший постачальник, але Ви маєте намір обрати постачальником ТОВ “І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ” зареєструєте будь-ласка своє звернення в розділі нашого сайт “Реєстрація вхідної кореспонденції” або направте письмового листа на нашу поштову адресу, після чого з вами зв'яжетеся наш відповідальний співробітник.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до положень чинного законодавства України зміна постачальника природного газу допускається після проведення з діючим постачальником природного газу остаточних розрахунків за поставлений ним природний газ у передньому та/або поточному періоді. Разом з тим, додатково повідомляємо, що відповідно до статті 14 Закону України “Про ринок природного газу” наявність спору між діючим постачальником і споживачем, який заявив про намір змінити постачальника, не є підставою для затримки у виконанні договору постачання з новим постачальником.

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу (стаття 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»).

Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

 1. 1. доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
 2. 2. дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
 3. 3. якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 4. 4. інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.

Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

 1. 1. припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
 2. 2. припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
 3. 3. накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
 4. 4. припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку.

Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Незалежно від звернення із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу споживач має право передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Як нас знайти

Якщо у вас є які-небудь питання, просто заповніть контактну форму, і ми відповімо вам найближчим часом.

Головне управління

Україна, 37050, Полтавська обл.,
Пирятинський район,
с. Дейманівка, вул. Наглого Марка, 46.

Тел./Факс
(053-58) 3-33-17
Офіційна електронна пошта
info@smacomgas.com
Пн.- Пт.
з 8:30 до 17:30
Субота,Неділя
Вихідні

Зв'язатися